Een dikke zeven voor participatie

12-05-2020
621 keer bekeken

Ruim 80% van de bewoners en belanghebbenden is tevreden over het participatieproces van dijkversterking Wolferen Sprok. Dat blijkt uit een onderzoek van ingenieursbureau Witteveen + Bos.

Zij interviewden daarvoor 13 bewoners en analyseerden 58 bewoners-enquêtes. Zij geven aan het participatieproces (van verkenning t/m de planuitwerking) een 7,5.

De ondervraagde stakeholders zijn erg tevreden over het proces en het huidige ontwerp (versie februari 2020). Maar geven ook aan dat hun uiteindelijke tevredenheid zal afhangen van het verloop van de werkzaamheden en dat ze daar nog weinig over weten.

Ook blijkt uit het onderzoek dat de stakeholders moeite hadden met de lange tijd van onzekerheid. Ze zouden liever pas later, als er meer duidelijkheid is, in het participatieproces betrokken willen zijn.

Deze leermomenten nemen we mee in onze werkwijze en ook de andere dijkversterkingsprojecten van Waterschap Rivierenland zullen hier kennis van nemen.

Mocht je nog vragen hebben over het onderzoek neem dan contact met ons op.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen