Dijk tussen Gorinchem en Nijmegen wordt Gastvrije Waaldijk

27-05-2021
614 keer bekeken

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Dit is een uitgelezen kans om de uitstraling van de dijk een impuls te geven en de beleving te vergroten.

Een Waaldijk met een gastvrij karakter, waar de fiets de hoofdgebruiker is en de auto te gast. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met dezelfde weginrichting en herkenbare rustpunten; een ‘Gastvrije Waaldijk’.

Initiatief van gemeenten, provincie en waterschap

De gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard trekken al een paar jaar samen op om met Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland dit initiatief gezamenlijk om te zetten in een Gastvrije Waaldijk. De samenwerkingspartners onderschrijven het gemeenschappelijk belang. Dit hebben zij bekrachtigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn de belangrijkste kaders en afspraken op hoofdlijnen vastgelegd. De invulling van die afspraken zal in de komende jaren in de projecten worden uitgewerkt en teruggekoppeld.

 

Hoe ziet de Gastvrije Waaldijk eruit?

De Gastvrije Waaldijk past bij het stoere karakter van de Waal. Het ontwerp bestaat uit een rustige, zo smal mogelijke asfaltbaan met een herkenbare band aan de rivierzijde. Deze Waalband is een doorgaand betonnen lint. Het laat de lange lijn van de Waaldijk zien en vestigt de aandacht op de rivier en de uiterwaarden. Op plaatsen waar het uitzicht vraagt om ervan te genieten, verbreedt de Waalband zich tot een belevingspunt. Ook de rust- en belevingspunten krijgen een herkenbare en eenduidige uitstraling.

Gezamenlijke doelen voor het Waalgebied

De Gastvrije Waaldijk is ook een belangrijke pijler onder verschillende beleidsdoelen voor het hele Waalgebied. De samenwerkende partijen maken zich sterk voor een betere verbinding van de (dorps)kernen met de rivier en meer aandacht voor natuur(beleving) en biodiversiteit. Dat biedt meer mogelijkheden voor recreatie en sport. Met veiliger verkeer en milieuvriendelijker vervoer houden we ook het economisch vestigingsklimaat op peil.

Samen maken we de Gastvrije Waaldijk van Nijmegen tot aan Gorinchem een sterk, aantrekkelijk en leefbaar podium voor de toekomst.

Meer informatie: https://www.waterschaprivierenland.nl/gastvrije-waaldijk

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen