Voorkeursalternatief vastgesteld!

20-03-2019
1545 keer bekeken

Het dagelijks bestuur van het Waterschap heeft het voorkeursalternatief vastgesteld! Daarmee is officieel het startschot gegeven voor de planuitwerking waarin het voorkeursalternatief verder wordt uitgewerkt.

Het voorkeursalternatief is in 2018 tot stand gekomen. Hier in is beschreven welke (combinaties van) principe-oplossing per dijkvak het best lijken te passen. De stukken waarin dit beschreven stond lagen ter consultatie van 12 oktober 2018 tot en met 9 november 2018. In deze periode was het mogelijk om schriftelijk of mondeling te reageren op de stukken. Op 25 oktober 2018 was er nog een extra mogelijkheid om verduidelijkende vragen te stellen tijdens het inloopavond bij de Schakel. 

De notitie waarin het voorkeursalternatief beschreven staat vind je via deze link

Als bijlage bij het voorkeursalternatief hoort het milieueffectrapport fase 1. In dit rapport zijn de alternatieven beoordeeld op de onderscheidende of significante effecten op de omgeving. De onderbouwing van deze effecten van de alternatieven speelt een rol bij de keuze voor het voorkeursalternatief. Tegelijkertijd zijn in dit rapport eveneens de andere afweegcriteria toegelicht, zoals technische haalbaarheid en kosten.

Het milieueffectrapport vind je via deze link. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen