Ter inzage

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op 25 mei 2021 het projectplan Waterwet en de Milieueffectrapportage voor dijkversterking Wolferen-Sprok goedgekeurd. 

Vanwege aanpassingen in de uitvoering en planning van het project, heeft het waterschap verzocht om wijziging van de Wnb-vergunning. Deze wijziging betreft de periode waarin wordt gewerkt en de om vang van het werkgebied. GS kan onder voorwaarden toestem m ing verlenen voor deze wijziging. Met deze voorwaarden worden negatieve effecten op de natuurwaarden in het gebied voorkomen.

Van 5 oktober 2021 t/m 15 november 2021 ligt het ontwerpbesluit voor wijziging van de Wnb-vergunning ter inzage.

Stukken online inzien

Klik hier om het ontwerpbesluit voor wijziging van de Wnb-vergunning in te zien

 

Fysiek inzien

Dit kan in het Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem.

Indienen zienswijze

Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit dan kunt u dit kenbaar maken door een zienswijze in te dienen. Dit mag iedereen doen. 
Vermeld “Wijzigingsbesluit Wnb Wolferen-Sprok, zaaknummer 2020-009843”.

Dit kan schriftelijk:

  • per e-mail: post@gelderland.nl of
  • per brief: Provincie Gelderland, afdeling Vergunningverlening en Handhaving, postbus 9090, 6800 GX Arnhem

 Of mondeling:

Van uw  mondelinge zienswijze indienen wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden. Maak hiervoor op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur een afspraak via het Provincieloket, 026 359 99 99. 

 

 

 

Vragen

Voor vragen over het wijzigingsbesluit en/of de procedure kunt u terecht bij de heer M.A.J. Martens (026 359 99 99) van de provincie Gelderland.

Goedkeuringsbesluit

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op 25 mei 2021 het projectplan Dijkversterking Wolferen-Sprok goedgekeurd. Dit goedkeuringsbesluit heeft ter inzage gelegen van 7 juni 2021 tot en met 19 juli 2021. 
U kunt alle definitieve besluiten hier inzien en downloaden

 

 

 

 

Ontwerpbesluiten 2020

Wilt u de ontwerpbesluiten met bijlagen die vanaf 2 oktober 2020 zes weken ter inzage lagen nog een keer inzien? Klik hier.

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.