Archeologische proefsleuven

15-03-2021
1114 keer bekeken

Langs de dijk zijn we bezig zijn met verschillende onderzoeken. Bij de Oude Groenestraat (Park Tergouw) in Oosterhout zijn we vandaag begonnen met het proefsleuvenonderzoek voor archeologie. Eerder is een milieukundig grondonderzoek uitgevoerd. Dat is inmiddels klaar.

Wat gaan doen?

Tot eind mei graven we ongeveer 150 proefsleuven verdeeld over het dijktraject tussen Sprok en Wolferen.

Waarom nu?

Het is een bewuste keuze om het proefsleuvenonderzoek uit te voeren vóór de dijkversterking. Mocht er nu een belangrijke archeologische vondst worden gedaan, dan kunnen we direct een opgraving uitvoeren. Dat is tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden lastiger, omdat het een vertraging in de werkzaamheden kan veroorzaken. Maar een toevalsvondst tijdens de dijkversterking kunnen we niet helemaal uitsluiten.

 

Waarom deze locaties?

Uit een onderzoek met (hand)boringen vorig jaar is gebleken, dat er op verschillende plekken verder onderzoek nodig is naar archelogische vondsten. Dat doen we dus nu met de proefsleuven.

Uw perceel

De eigenaren/gebruikers van de percelen waar we de proefsleuven gaan graven, zijn inmiddels benaderd om deze werkzaamheden af te stemmen.

Voorzorg

Vakmensen checken vooraf alle proefsleuflocaties op aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE’s) uit de oorlog.

Vragen?

Bel de Omgevingstelefoon (06 5146 9206).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen