Provincie keurt plan goed

26-05-2021
549 keer bekeken

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op 25 mei 2021 het projectplan Dijkversterking Wolferen-Sprok goedgekeurd. Een mooie mijlpaal!

Tegen dit goedkeuringsbesluit kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken beroep instellen bij de Raad van State. Dit kan van maandag 7 juni 2021 tot en met maandag 19 juli 2021. 

Meer informatie:

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen