Slijk-Ewijk

10-02-2020

Het deelgebied omvat buurtschap Wolferen, Loenensche Buitenpolder en het dorp Slijk-Ewijk.

Inpassing woningen landelijk gebied Slijk- Ewijk

Waar het nodig is om de woningen te behouden, plaatsen we in het landelijk gebied van Slijk-Ewijk tot Wolferen een constructie om de dijk te versterken. Deze constructie vervangt de grondberm waar in  de verkenningsfase nog sprake van was.  
Omdat er over vrijwel het hele traject is gerekend met een overslagbestendige dijk moet er binnendijks klei ingegraven worden in de teen van de dijk. Dit voorkomt dat de dijk, binnendijks wegspoelt en dus kan afschuiven bij hoogwater. De ruimte die nodig is voor de klei-ingraving wordt tevens gebruikt om de dijk te kunnen onderhouden. Onderhoud is extra belangrijk bij een overslagbestendige dijk, want een beschadiging aan de grasmat maakt de dijk onnodig kwetsbaar. 
 

Entree Slijk-Ewijk

Bij de entree van Slijk-Ewijk staat het prachtige witte kerkje. Omdat dit witte kerkje en omliggende bomen dicht bij de dijk staan en beiden monumentaal zijn, is hier gekeken hoe het binnentalud behouden kan blijven zonder te veel impact op het Natura2000-gebied buitendijks. De oplossing is  verschuiving van de kruin naar de rivier waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met het Natura 2000-gebied aan de buitenzijde. Daarnaast sluiten we de Dorpstraat opnieuw aan op de nieuwe dijk, die daar ca. 60 cm hoger wordt.

Landgoed Loenen en Loenensche Buitenpolder 

De Loenensche Buitenpolder is kort geleden opnieuw ingericht. In goede overeenstemming met Staatsbosbeheer zal hier buitendijks bijna niets meer gedaan hoeven worden. Binnendijks hebben we te maken met Landgoed Loenen en het bijbehorende bos. Dit bos is een hooggewaardeerde kwaliteit aan de dijk en bestempeld als rijksmonument. Over de gehele lengte van het bos versterken we de dijk met een constructie  en blijft het binnentalud zoveel als mogelijk in tact. Daar waar het bos niet tot aan de dijk reikt zal er een binnendijkse steunberm worden aangelegd.

Viaduct A50

Ter hoogte van het viaduct van de A50 is er een hoogteopgave van ca. 15 cm. Hierdoor blijft er een doorrijdhoogte van ruim 4,5 meter over en dat is ruim genoeg. Een ‘gewone’ vrachtwagen mag 4,00m hoog zijn, en daarmee is deze doorrijdhoogte acceptabel. 

Dijkverlegging Wolferen

Hier verschuiven we de as van dijk naar de rivier. Op deze manier kan het rijksmonument aan de Waaldijk 131 behouden blijven.

Afbeeldingen

Vogelvlucht nieuwe dijk

X (voorheen Twitter)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen