Voorgaande bouwinformatie Cluster A

 • Aanbrengen elementenverharding t.h.v. Waaldijk 7-9
 • Afwerken bermen en inzaaien taluds
 • Opruimen tijdelijke betonplatenbanen
 • Aanbrengen elementenverharding t.h.v. Waaldijk 7-9
 • Afwerken bermen en inzaaien taluds
 • Opruimen tijdelijke betonplatenbanen
 • Aanbrengen wegmarkering
 • Aanbrengen elementenverharding t.h.v. Waaldijk 7-9
 • Afwerken bermen en inzaaien taluds
 • Opruimen tijdelijke betonplatenbanen
 • Aanbrengen betonband langs asfaltverharding (t.h.v. drempels)
 • Zagen betonband (t.h.v. drempels)
 • Aanbrengen bebording / wegmeubilair
 • Aanbrengen elementenverharding t.h.v. Waaldijk 24 en Waaldijk 7-9
 • Aanbrengen afrastering t.h.v. Waaldijk 24
 • Openstelling dijkvak 19-04 einde werkdag
 • Aanbrengen grasbetontegels langs asfaltverharding
 • Aanbrengen wegmarkering
 • Aanbrengen bebording
 • Aanbrengen elementenverharding in Vossenpelssestraat
 • Aanbrengen betonband
 • Zagen betonband
 • Aanbrengen deklaag asfaltverharding
 • Aanbrengen grasbetontegels
 • Profileren puinverharding
 • Aanbrengen onderlaag asfaltverharding
 • Aanbrengen asfaltwapening
 • Aanbrengen tussenlaag asfaltverharding
 • Frezen t.b.v. aansluiting deklaag
 • Zagen zijkant asfaltverharding t.b.v. aanbrengen betonband
 • Frezen asfaltverharding
 • Aanbrengen puinverharding
 • Aanbrengen legankers t.h.v. Baiana
 • Aanbrengen teelaarde op binnen talud
 • Aanbrengen verbredingen bermen
 • Aanbrengen gordingen t.b.v. legankers t.h.v. Baiana
 • Sanering bermen buitendijks
 • Afspannen damwandverankering t.h.v. Baiana
 • Aanbrengen gordingen t.b.v. legankers t.h.v. Baiana
 • Aanbrengen klei (binnendijks)
 • Aanbrengen damwandverankering t.h.v. Baiana
 • Aanbrengen puinverharding t.h.v. Vossenpelssestraat
 • Aanvullen damwandscherm, zand ontgraven en klei aanbrengen
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Restaurant Zijdewinde (binnendijks)
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand
 • Aanbrengen damwandverankering t.h.v. Baiana
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - t.h.v. ‘De Kolk van Van Elferen’ (binnendijks)
 • Aanbrengen stalen damwand tussen Fort Lent met werkrichting Restaurant Zijdewinde (stelling 1)
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Baiana met werkrichting Bemmel (stelling 2)
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand
 • Ontgraven heisleuf t.b.v antigraverij voorziening
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Fort Lent en Restaurant Zijdewinde
 • Verplaatsen 2 damwandstellingen
 • Ontgraven heisleuven in dijkvakken tussen Baiana en Fort Lent
 • Aanvoer en verwerken klei in buitentalud tussen Steltsestraat en Fort Lent
 • Verwijderen puin op legankertrace en heisleuf in dijkvak voor Baiana
 • Saneren t.p.v. K+L verlegging t.h.v. Vossenpelssestraat
 • Aansluiten Kabels+Leidingen t.h.v. Vossenpelssestraat incl. Fort Lent
 • Ontgraven heisleuven in dijkvakken voor Baiana en Fort Lent
 • Aanbrengen tijdelijke bereikbaarheid voor Fort Lent, Restaurant Zijdewinde, Doornikshof en Baiana
 • Grondtransporten
 • Maandag 2 oktober afsluiting Waaldijk en in bedrijf stellen verkeersomleiding
 • Voorbereidende werkzaamheden m.b.t. aanbrengen damwand en verankering
 • Verleggen kabels en leidingen
 • Aanbrengen tijdelijke bereikbaarheid voor Fort Lent, Restaurant Zijdewinde, Doornikshof en Baiana
 • Grondtransporten
 • Plaatsing vooraankondiging afsluiting dijkvak
 • Maaiwerkzaamheden (buitendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (buitendijks)
 • Saneringswerkzaamheden
 • Verleggen kabels en leidingen
 • Uitvoeren grondonderzoeken
 • Afperking van verontreinigde spots
 • Geen werkzaamheden

 • Geen werkzaamheden

 • Geen werkzaamheden

 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven) 

 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven) 

 • Onderzoek grond, fundering op- en afritten 

 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven)
 • Verwijderen begroeiingen
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven)
 • Uitzetten werkgrenzen
 • Verwijderen begroeiingen
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen