Voorgaande bouwinformatie Cluster B

 • Aanbrengen trap in talud t.h.v. hoogspanningsmasten
 • Aanwijs kadastrale grenzen
 • Straatwerk afritten
 • Aanbrengen bebording en lantaarnpalen
 • Opruimen rijplatenbanen
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Straatwerk afritten
 • Profileren puinbaan en aanbrengen asfalt (onderlaag, tussenlaag, deklaag) in afrit Fabrikaat en Zaligestraat
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)

Bouwvakvakantie week 31 t/m 33

 • Grondwerk en straatwerk afritten
 • Aanbrengen en profileren puinbaan afritten
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Dinsdag 19 juli: De 4-daagse van Nijmegen
 • Aanbrengen grasbeton / bovengrond tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Straatwerk afritten
 • Afwerken bermen
 • Aanbrengen deklaag asfalt in rijbaan tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen markering op rijbaan tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Zagen asfaltverharding t.b.v. aanbrengen grasbeton / bovengrond tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen en profileren puinverharding tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen onderlaag asfalt in rijbaan tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen uitvullaag asfalt t.b.v. drempels tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen tussenlaag asfalt tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Zagen asfaltverharding en paven betonband tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Afwerken en inzaaien taluds (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen en profileren puinverharding tussen s100 en Buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen onderlaag asfalt in rijbaan tussen Oosterhoutsedijk 88 en Buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen onderlaag asfalt in afritten t.h.v. Oosterhoutsedijk 76, 78 en parallelpad nabij Oosterhoutsedijk 70
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) tussen s100 en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen en profileren puinverharding in verbreding naast rijbaan tussen spoorlijn en de s100
 • Aanbrengen onderlaag asfalt in verbreding naast rijbaan en uitvullingen in rijbaan tussen spoorlijn en de s100
 • Frezen asfaltverharding op dijk tussen s100 en Buitenplaats Oosterhout
 • Grondwerk bij op- en afritten (binnen- en buitendijks) t.h.v. Buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) Oosterhoutsestraat 88 en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Herstelwerkzaamheden kunststof damwand tussen Oosterhoutsedijk 88 en Buitenplaats Oosterhout
 • Grondwerk bij op- en afritten (buitendijks) t.h.v. Buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) tussen s100 en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen bovengrond (buitendijks) in buurtschap Lent tussen spoorlijn en de s100
 • Grondwerk en aanbrengen fundering in op- en afritten in buurtschap Lent
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) tussen s100 en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen stalen damwand en gordingen (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Herstelwerkzaamheden kunststof damwand tussen Oosterhoutsedijk 88 en Buitenplaats Oosterhout
 • Frezen asfaltverharding op dijk
 • Aanbrengen puinverharding op dijk
 • Aanbrengen bovengrond (buitendijks) in buurtschap Lent tussen spoorlijn en de s100
 • Grondwerk bij op- en afritten in buurtschap Lent
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) tussen s100 en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks), afwerken en inzaaien taluds tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen stalen damwand en gordingen (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) tussen Oosterhoutsedijk 88 en de s100
 • Aanbrengen stalen damwand en gordingen aan de westzijde van Buitenplaats Oosterhout / t.h.v. hoogspanningsmasten (binnendijks / op de dijk)
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) in buurtschap Lent, tussen spoorlijn en Oosterhoutsedijk 78 / op- en afritten
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Verwijderen steenbekleding (buitendijks) t.h.v. bebouwbare dijk / Buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) tussen Oosterhoutsedijk 88 en de s100
 • Aanbrengen stalen damwand en gordingen aan de westzijde van Buitenplaats Oosterhout / t.h.v. hoogspanningsmasten (binnendijks / op de dijk)
 • Afronden afspannen damwandverankering t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout en herstel dijkprofiel
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Herstelwerkzaamheden damwand t.h.v. Oosterhoutsedijk 76
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) in buurtschap Lent, tussen spoorlijn en Oosterhoutsedijk 78
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Transport en start aanbrengen klei binnendijks tussen Oosterhoutsedijk 88 en de s100
 • Aanbrengen stalen damwand en gordingen aan de westzijde van Buitenplaats Oosterhout / t.h.v. hoogspanningsmasten (binnendijks / op de dijk)
 • Aanbrengen gordingen en damwandverankering t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (op de dijk)
 • Start afspannen damwandverankering t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (op de dijk)
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen trapleuning t.h.v. Oosterhoutsedijk 46
 • Aanbrengen stalen damwand aan de westzijde van Buitenplaats Oosterhout / t.h.v. hoogspanningsmasten (binnendijks / op de dijk)
 • Aanbrengen gordingen en damwandverankering t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (op de dijk)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen klei in dijklichaam tussen Fabrikaat en de s100/De oversteek (binnendijks)
 • Aanbrengen stalen damwand aan de oostzijde van Buitenplaats Oosterhout (binnendijks)
 • Aanbrengen stalen damwand aan de westzijde van Buitenplaats Oosterhout / t.h.v. hoogspanningsmasten (binnendijks / op de dijk)
 • Aanbrengen gordingen en damwandverankering t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (op de dijk)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen bovengrond binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (binnendijks, werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (binnendijks)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks)
 • Aanbrengen klei binnendijks (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en de Oude Groenestraat
 • Aanbrengen bovengrond binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (binnendijks, werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (binnendijks en op de dijk, met werkrichting Tergouw)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en de Oude Groenestraat
 • Aanbrengen klei binnendijks (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en de Oude Groenestraat
 • Transport en aanbrengen klei binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Aanbrengen bovengrond binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (binnendijk, werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen klei binnendijks t.h.v. westzijde s100 (bebouwbare dijk)
 • Frezen bestaande asfaltverharding t.h.v. buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buitenplaats Oosterhout (binnendijks en op de dijk, met werkrichting Tergouw)
 • Aanbrengen klei, binnendijks, tussen oude Groenestraat en buitenplaats Oosterhout
 • Transport en start aanbrengen klei binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (binnendijk, werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buitenplaats Oosterhout (binnendijks, met werkrichting Lent, vanaf medio week 47 verplaatsen, daarna werkrichting Tergouw)
 • Aflassen gordingen aan reeds geplaatste damwand t.h.v. buurtschap Lent
 • Transport en start aanbrengen klei binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid voor Oosterhoutsedijk 88
 • Sanering afrit Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Zaterdag 13 november intern transport stalen damwand op de dijk (vanaf depot westzijde s100 naar Buitenplaats Oosterhout)
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buitenplaats Oosterhout met werkrichting Lent
 • Transport en aanbrengen klei (binnendijks) westzijde s100 / tussen buurtschap Lent en Zaligerstraat
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (werkrichting bocht/afrit Oosterhoutsedijk 78 -> spoortunnel)
 • Herstel oprit Oosterhoutsedijk 78 (week 44 niet uitgevoerd)
 • Aanvoeren stalen damwand
 • Aanbrengen stalen-/kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout), aansluitend deel vanaf Fabrikaat richting s100
 • Afvoeren verwijderd groen van diverse locaties
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Graven sleuf t.b.v. damwand (t.h.v. Buitenplaats Oosterhout)
 • Aanbrengen hoogteportaal t.p.v. hoogspanningsmasten
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (werkrichting bocht/afrit Oosterhoutsedijk 78 -> spoortunnel)
 • Herstel oprit Oosterhoutsedijk 78
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout), aansluitend deel vanaf Fabrikaat richting s100
 • Kappen bomen / verwijderen begroeiingen op diverse locaties
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buurtschap Lent (t/m bocht/afrit Oosterhoutsedijk 78), daarna verplaatsen damwandstelling naar Oosterhout (t.h.v. Tergouw)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout)
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Voorbereiden t.b.v. aanbrengen klei (binnendijks) tussen buurtschap Lent en Zaligerstraat
 • Aanbrengen klei (binnendijks) tussen tussen buurtschap Lent en Zaligerstraat
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buurtschap Lent (werkrichting vanaf spoorbrug richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout)
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Afsluiten werkvak t.h.v. Oosterhoutsedijk 78 Lent t.b.v. aanbrengen damwand (Fabrikaat - Oosterhoutsedijk 88 / Fort Beneden Lent -  Zaligerstraat 6 bereikbaar via buurtschap Lent)
 • Graven sleuf t.b.v. damwand
 • Aanvoer damwandstelling en start aanbrengen damwand t.h.v. Oosterhoutsedijk 46 met werkrichting Oosterhout
 • Aanvoer 2e damwandstelling (start aanbrengen kunststof damwand week 41)
 • Herstellen diverse afzettingen
 • Afrit t.h.v. “Koken aan de Waal”, profileren en asfalteren
 • Tussen Buurtschap Lent en Fort Beneden Lent gebied van archeologisch onderzoek terug brengen in oude staat (binnendijks)
 • Aanvang oprit Hof van Hollandlaan aansluiten op Zalige Straat (nieuwe transportroute Betuwse Waard)
 • Plaatsen extra hoogteportalen t.h.v. hoogspanningsdraden
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Aanhouden gewijzigde ontsluiting Buurtschap Lent
 • Vervolg aanpassen afrit t.h.v. “Koken aan de Waal” = afrit afgesloten!
 • Onderhoud aan hoogspanningskabels door Tennet
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen diverse opstallen
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Aanhouden gewijzigde ontsluiting Buurtschap Lent
 • Vervolg aanpassen afrit t.h.v. “Koken aan de Waal” = afrit afgesloten!
 • Vervolg archeologisch onderzoek tussen Buurtschap Lent en Fort Beneden Lent
 • Onderhoud aan hoogspanningskabels door Tennet
 • Inrichten alternatieve ontsluiting buurtschap Lent
 • Donderdag start aanpassen afrit t.h.v. “Koken aan de Waal” = afrit afgesloten!
 • Klepelen van de dijktaluds
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven door E.C.G.
 • Archeologisch onderzoek tussen Buurtschap Lent en Fort Beneden Lent
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Aanvoer damwand t.b.v. buurtschap Lent (Cluster B) vanaf zijde spoortunneltje
 • Vanaf woensdag aanvoer klei over de Waal

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen