Voorgaande bouwinformatie Cluster B

 • Transport en start aanbrengen klei binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (binnendijk, werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buitenplaats Oosterhout (binnendijks, met werkrichting Lent, vanaf medio week 47 verplaatsen, daarna werkrichting Tergouw)
 • Aflassen gordingen aan reeds geplaatste damwand t.h.v. buurtschap Lent
 • Transport en start aanbrengen klei binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid voor Oosterhoutsedijk 88
 • Sanering afrit Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Zaterdag 13 november intern transport stalen damwand op de dijk (vanaf depot westzijde s100 naar Buitenplaats Oosterhout)
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buitenplaats Oosterhout met werkrichting Lent
 • Transport en aanbrengen klei (binnendijks) westzijde s100 / tussen buurtschap Lent en Zaligerstraat
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (werkrichting bocht/afrit Oosterhoutsedijk 78 -> spoortunnel)
 • Herstel oprit Oosterhoutsedijk 78 (week 44 niet uitgevoerd)
 • Aanvoeren stalen damwand
 • Aanbrengen stalen-/kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout), aansluitend deel vanaf Fabrikaat richting s100
 • Afvoeren verwijderd groen van diverse locaties
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Graven sleuf t.b.v. damwand (t.h.v. Buitenplaats Oosterhout)
 • Aanbrengen hoogteportaal t.p.v. hoogspanningsmasten
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (werkrichting bocht/afrit Oosterhoutsedijk 78 -> spoortunnel)
 • Herstel oprit Oosterhoutsedijk 78
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout), aansluitend deel vanaf Fabrikaat richting s100
 • Kappen bomen / verwijderen begroeiingen op diverse locaties
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buurtschap Lent (t/m bocht/afrit Oosterhoutsedijk 78), daarna verplaatsen damwandstelling naar Oosterhout (t.h.v. Tergouw)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout)
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Voorbereiden t.b.v. aanbrengen klei (binnendijks) tussen buurtschap Lent en Zaligerstraat
 • Aanbrengen klei (binnendijks) tussen tussen buurtschap Lent en Zaligerstraat
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buurtschap Lent (werkrichting vanaf spoorbrug richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout)
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Afsluiten werkvak t.h.v. Oosterhoutsedijk 78 Lent t.b.v. aanbrengen damwand (Fabrikaat - Oosterhoutsedijk 88 / Fort Beneden Lent -  Zaligerstraat 6 bereikbaar via buurtschap Lent)
 • Graven sleuf t.b.v. damwand
 • Aanvoer damwandstelling en start aanbrengen damwand t.h.v. Oosterhoutsedijk 46 met werkrichting Oosterhout
 • Aanvoer 2e damwandstelling (start aanbrengen kunststof damwand week 41)
 • Herstellen diverse afzettingen
 • Afrit t.h.v. “Koken aan de Waal”, profileren en asfalteren
 • Tussen Buurtschap Lent en Fort Beneden Lent gebied van archeologisch onderzoek terug brengen in oude staat (binnendijks)
 • Aanvang oprit Hof van Hollandlaan aansluiten op Zalige Straat (nieuwe transportroute Betuwse Waard)
 • Plaatsen extra hoogteportalen t.h.v. hoogspanningsdraden
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Aanhouden gewijzigde ontsluiting Buurtschap Lent
 • Vervolg aanpassen afrit t.h.v. “Koken aan de Waal” = afrit afgesloten!
 • Onderhoud aan hoogspanningskabels door Tennet
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen diverse opstallen
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Aanhouden gewijzigde ontsluiting Buurtschap Lent
 • Vervolg aanpassen afrit t.h.v. “Koken aan de Waal” = afrit afgesloten!
 • Vervolg archeologisch onderzoek tussen Buurtschap Lent en Fort Beneden Lent
 • Onderhoud aan hoogspanningskabels door Tennet
 • Inrichten alternatieve ontsluiting buurtschap Lent
 • Donderdag start aanpassen afrit t.h.v. “Koken aan de Waal” = afrit afgesloten!
 • Klepelen van de dijktaluds
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven door E.C.G.
 • Archeologisch onderzoek tussen Buurtschap Lent en Fort Beneden Lent
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Aanvoer damwand t.b.v. buurtschap Lent (Cluster B) vanaf zijde spoortunneltje
 • Vanaf woensdag aanvoer klei over de Waal
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.