Voorgaande bouwinformatie Cluster C

 • Aanbrengen wegmarkering
 • Aanbrengen grasbetontegels en straatwerk toeritten
 • Aanbrengen verkeersdrempel t.p.v. Oude Groenestraat
 • Aanbrengen bebording / wegmeubilair
 • Afwerken en inzaaien bermen
 • Openstelling dijkvak 03-05 einde werkdag
 • Aanbrengen betonband langs asfaltverharding (t.h.v. drempels)
 • Zagen betonband (t.h.v. drempels)
 • Aanbrengen asfalt deklaag op Waaldijk vanaf Oude Groenestraat tot net iets voorbij de afrit richting Waaldijk 41 (nabij Brasserie de Altena)
 • Aanbrengen wegmarkering
 • Aanbrengen grasbetontegels langs asfaltverharding op kruisingsvlak Dijkstraat / Peperstraat
 • Afwerken bermen
 • Aanbrengen betonband langs asfaltverharding
 • Zagen betonband
 • Aanbrengen asfalt, tussen- en deklaag op kruising Waaldijk / Oude Groenestraat
 • Profileren puinverharding in verbreding
 • Verwijderen en afvoeren freesasfalt op div. locaties
 • Frezen t.b.v. drempels
 • Aanbrengen tussenlaag asfaltverharding t.b.v. drempels
 • Frezen t.b.v. betonband t.p.v. drempels
 • Aanbrengen buitendijkse trap nabij de Altena
 • Plaatsen omleidingsroute en afsluiten dijkvak cluster C
 • Verwijderen bebording en wegmeubilair
 • Ontgraven verbredingen langs kant weg
 • Aanbrengen afrastering buitendijks, percelen Staatsbosbeheer
 • Aanbrengen afrastering buitendijks, percelen Staatsbosbeheer
 • Aanwijs kadastrale grenzen
 • Straatwerk afritten
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Straatwerk afritten
 • Aanbrengen bebording en lantaarnpalen
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Profileren puinverharding tussen Dorpsstraat en Waaldijk 42, 43
 • Profileren puinverharding in afrit Waaldijk en in kruisingsvlak met Dijkstraat / Peperstraat (kruising tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer)
 • Aanbrengen asfalt (onderlaag en tussenlaag) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen asfalt (onder-, tussen- en deklaag) in afrit Waaldijk en in kruisingsvlak met Dijkstraat / Peperstraat
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)

Bouwvakvakantie week 31 t/m 33

 • Saneren japanse duizendknoop nabij Oude Groenestraat
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Aanbrengen en profileren puinverharding tussen Dorpsstraat en Waaldijk 42, 43
 • Dinsdag 19 juli: De 4-daagse van Nijmegen
 • Aanbrengen puinverharding tussen Dorpsstraat en Waaldijk 42, 43
 • Afwerken bermen
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Waaldijk 42,43 en Waaldijk 47
 • Frezen asfaltverharding op dijk tussen Dorpsstraat en Waaldijk 42, 43
 • Verleggen kabels en leidingen t.h.v. de Altena, Waaldijk 40 (binnendijks)
 • Aanbrengen straatwerk in afrit Dorpsstraat (binnendijks)
 • Grondwerk bij op- en afritten (buitendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 47
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Waaldijk 42,43 en Waaldijk 47
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43 richting Waaldijk 41
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) tussen Waaldijk 42 en Waaldijk 41
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 42 richting Waaldijk 41
 • Afwerken en inzaaien taluds (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Grondwerk bij op- en afritten (buitendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 47
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 42, 43 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen tijdelijke passeerplaatsen op transportroute Krakenburgsestraat / Dijkstraat
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Waaldijk 47 en Waaldijk 46
 • Aanbrengen dijklichaam (buitendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 46
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 42, 43 richting Waaldijk 46
 • Mogelijke start aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 47
 • Aanbrengen dijklichaam (buitendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 46
 • Afwerken en inzaaien taluds (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 46 richting Waaldijk 42, 43
 • Herstelwerkzaamheden kunststof damwandaansluitingen t.h.v. Waaldijk 46
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Mogelijke start aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Herstelwerkzaamheden kunststof damwand t.p.v. Dorpsstraat en de Hoge Wei
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 47
 • Terugbrengen vlonder Waaldijk 47
 • Aanbrengen en profileren bovengrond (buitendijks)
 • Afwerken en inzaaien taluds (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 46 richting Waaldijk 42, 43
 • Slopen woningen Waaldijk 42, 43
 • Opbreken elementenverharding Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 47
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) tussen Waaldijk 46 en Waaldijk 42,43
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 46 richting Waaldijk 42, 43
 • Slopen woningen Waaldijk 42, 43
 • Onderzoek NGE (Niet Gesprongen Explosieven)
 • Graven sleuven t.b.v. onderzoek archeologie
 • Aanbrengen bovengrond t.p.v. afgespannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1 / 2)
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) vanaf de Dorpsstraat richting Waaldijk 48
 • Aanbrengen dijklichaam (binnendijks) tussen Waaldijk 48 en Waaldijk 47
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Slopen woningen Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen bovengrond t.p.v. afgespannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1 / 2)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks)vanaf de Dorpsstraat richting de Dijkstraat en aansluiten op stalen damwand t.h.v. Waaldijk 48
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste stalen damwand (binnendijks)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 46
 • Kappen en snoeien bomen op diverse locaties
 • Slopen schuren en opnemen verharding Waaldijk 42, 43
 • Graven proefsleuven
 • Aanbrengen bovengrond t.p.v. afgespannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1 / 2)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks)vanaf de Dorpsstraat richting de Dijkstraat
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) nabij oprit Waaldijk 48
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks)
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) tussen Waaldijk 46 en 47
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) nabij Waaldijk 46
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) nabij Waaldijk 46
 • Snoeien bomen op diverse locaties
 • Afspannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1 en 2)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks)vanaf de Dorpsstraat richting de Dijkstraat [week 6 geen productie i.v.m. corona besmettingen]
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) door de Dijkstraat / oprit Waaldijk 48
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks)
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) tussen Waaldijk 46 en 47
 • Afspannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1)
 • Aanbrengen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 2)
 • Aanbrengen kunststof damwand vanaf de Dorpsstraat richting de Dijkstraat (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke rasters
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) t.h.v. Hoge Wei / Dijkstraat / Waaldijk
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks), vanaf Waaldijk 47 richting Dorpsstraat – Oosterhout (door de Dijkstraat / oprit Waaldijk 48)
 • Afspannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Tergouw (fase 2)
 • Aanbrengen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 2)
 • Aanbrengen heisleuf en start aanbrengen kunststof damwand vanaf Tergouw richting en door de Dorpsstraat (binnendijks)
 • Vrij graven en ‘omklappen’ kabels in afrit Dorpsstraat t.p.v. kunststof damwand
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) t.h.v. Hoge Wei / Dijkstraat / Waaldijk
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks), start t.h.v. Waaldijk 47 met werkrichting Dorpsstraat – Oosterhout
 • Verplanten wilgen nabij Waaldijk 48
 • Afspannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Tergouw (fase 2)
 • Aanbrengen heisleuf en mogelijk start aanbrengen kunststof damwand vanaf Tergouw richting en door de Dorpsstraat (binnendijks)
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) t.h.v. Hoge Wei / Dijkstraat
 • Uitvoeren asbestonderzoek van de te slopen woningen Waaldijk 42/43
 • Aanbrengen en profileren puin t.p.v. rijbaan t.h.v. Tergouw
 • Aanbrengen asfaltverharding in rijbaan tussen Oude Groenestraat en Dorpsstraat
 • Waar mogelijk afwerken bermen naast rijbaan tussen Oude Groenestraat en Dorpsstraat
 • Mogelijk start aanbrengen kunststof damwand vanaf Tergouw richting Dorpsstraat (binnendijks)
 • Transport en aanbrengen klei tussen rijweg en damwand (binnendijks) t.h.v. Tergouw
 • Aanbrengen kunststof damwand vanaf Tergouw richting Dorpsstraat (binnendijks)
 • Frezen bestaande asfaltverharding t.h.v. Tergouw
 • Aanbrengen en profileren puin t.p.v. rijbaan t.h.v. Tergouw
 • Transport en aanbrengen klei tussen rijweg en damwand (binnendijks) t.p.v. reeds geplaatste damwand bij Residence Tergouw, daar waar de ankers geplaatst zijn
 • Op hoogte maken recent geplaatste stalen damwand
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. recent geplaatste stalen damwand
 • Aanbrengen opsluitbanden t.p.v. buitendijkse afrit (t.o. Tergouw)
 • Transport en aanbrengen klei tussen rijweg en damwand (binnendijks) t.p.v. reeds geplaatste damwand bij Residence Tergouw, daar waar de ankers geplaatst zijn
 • Aanbrengen stalen damwand Tergouw (t.h.v. Oude Groenestraat 6-253) met werkrichting Lent
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand
 • Afmaken aanbrengen hekwerk bij de hoofdkeet naast Residence Tergouw
 • Alternatieve ontsluiting fietsers/voetgangers nabij Waaldijk 46 Oosterhout
 • Afvoeren verwijderd groen van diverse locaties
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand
 • Aanbrengen stalen damwand Tergouw (t.h.v. Oude Groenestraat 6-258) met werkrichting Lent
 • Aanbrengen hekwerk bij de hoofdkeet naast Residence Tergouw
 • Afronden gewijzigde bereikbaarheid Waaldijk 46 Oosterhout
 • Kappen bomen / verwijderen begroeiingen op diverse locaties
 • Graven sleuf t.b.v. damwand (Tergouw)
 • Aanvoer damwandstelling en vervolg aanbrengen damwand Tergouw (t.h.v. Oude Groenestraat 6-258) met werkrichting Lent
 • Graven sleuf t.b.v. damwand (Buitenplaats Oosterhout)
 • Aanbrengen grasbetonblokken in buitendijkse afrit t.h.v. Tergouw
 • Inrichten gewijzigde bereikbaarheid Waaldijk 46 Oosterhout
 • Graven proefsleuven
 • Aanbrengen damwandverankering t.h.v. Residence Tergouw
 • Aanbrengen harde bekleding (buitendijks) tussen Oude Groenestraat en Dorpsstraat Oosterhout
 • Profileren buitendijkse afrit en aanbrengen grasbetonblokken
 • Inrichten gewijzigde bereikbaarheid Waaldijk 46 Oosterhout
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Plaatsen tijdelijke afrastering
 • Aanbrengen damwandverankering t.h.v. Residence Tergouw
 • Vervolg aanbrengen harde bekleding (buitendijks) tussen Oude Groenestraat en Dorpsstraat Oosterhout
 • Ingebruikname hoofdkeet naast Residence Tergouw
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven door E.C.G.
 • Herstellen diverse afzettingen
 • Aanbrengen damwand t.h.v. Oude Groenestraat-Oosterhout richting Lent
 • Aanbrengen harde bekleding (buitendijks) tussen Oude Groenestraat en Dorpsstraat Oosterhout
 • Aanbrengen particuliere opritten te Oosterhout
 • Hoofdkeet naast Residence Tergouw inrichten en asfalteren terrein
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven door E.C.G. (binnendijks)
 • Vervolg aanbrengen damwand t.h.v. Residence Tergouw
 • Aanvoer oeverbekleding (blokken) incl. opsluiting (banden) over Krakenburgsestraat / Dijkstraat / Waaldijk
 • Aanbrengen oeverbekleding incl. opsluiting buitendijks t.h.v. Residence Tergouw
 • Vervolg monteren keten naast Residence Tergouw
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen diverse opstallen
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Vervolg aanbrengen damwand t.h.v. Residence Tergouw
 • Aanvoer klei over de Waal
 • Transport klei van loslocatie naar plaats van verwerking
 • Verwerken klei buitendijks t.h.v. Residence Tergouw
 • Vervolg monteren keten naast Residence Tergouw
 • Diverse opritten aanpassen
 • Klepelen van de dijktaluds
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven door E.C.G.
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Vanaf woensdag aanvoer klei over de Waal
 • Verwerken klei buitendijks t.h.v. Residence Tergouw
 • Vervolg plaatsen tijdelijke afrastering
 • Vervolg monteren keten naast Residence Tergouw

Algemeen:

 • Afsluiting dijk vanaf witte kerkje Slijk-Ewijk tot aan spoorbrug in Lent. Aanwonenden blijven bereikbaar.

Buitendijks t.h.v. Residence Tergouw:

 • Plaatsen afrastering
 • Afvoer steenbekleding
 • Afzetten bovengrond
 • Inrichten loslocatie aan de Waal

Binnendijks t.h.v. Residence Tergouw:

 • Graven sleuf t.b.v. damwand
 • Aanvoer damwand en start aanbrengen damwand
 • Aanvoer en monteren keten naast Tergouw (duur t/m sept)
 • Archeologisch onderzoek t.h.v. Dorpstraat 1 Oosterhout

Nabij Camping De Grote Altena:

 • Verruimen toegang tot de camping
 • Verruimen toegang tot Waaldijk 36

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen