Voorgaande bouwinformatie Cluster D

 • Opruimen depot aan de Loenensedwarsstraat
 • Opruimen depot aan de Loenensedwarsstraat
 • Opruimen depot aan de Loenensedwarsstraat
 • Opruimen depot aan de Loenensedwarsstraat
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Afvoer buitendijks gelegen gronddepot t.h.v. loslocatie (nabij het voetveer)
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Opruimen loslocatie nabij voetveer
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Opruimen loslocatie nabij voetveer
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Opruimen loslocatie nabij voetveer
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Opruimen loslocatie nabij voetveer
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Opruimen loslocatie nabij voetveer
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen rollaag op muurtje bij trap nabij Brasserie de Altena
 • Aanbrengen verkeersbebording
 • Aanbrengen onder- en tussenlaag asfalt toerit Waaldijk 33, 34
 • Aanbrengen grasbetontegels
 • Afwerken bermen
 • Aanbrengen markering
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28
 • Opruimen bouwhekken
 • Aanbrengen gemetselde trappen Waaldijk 27+28
 • Aanbrengen rollaag op muurtje bij trap nabij Brasserie de Altena
 • Aanbrengen deklaag asfalt
 • Zagen asfaltverharding
 • Aanbrengen grasbetontegels
 • Afwerken bermen
 • Aanbrengen markering op deklaag bij witte kerkje
 • Aanbrengen antigraverij voorziening (gedeeltelijk) - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28
 • Dinsdag 18-07 Waaldijk open tot 12:00 i.v.m. 4Daagse van Nijmegen
 • Aanbrengen gemetselde trappen Waaldijk 27+28
 • Aanbrengen restant tussenlaag asfalt
 • Aanbrengen onder- en deklaag asfalt in toeritten
 • Aanbrengen deklaag asfalt t.h.v. witte kerkje
 • Aanbrengen betonband (Waalzijde) + belevingspunt
 • Ontgraven heisleuf t.b.v antigraverij voorziening (gedeeltelijk) tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28
 • Aanbrengen antigraverij voorziening (gedeeltelijk) - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28
 • Aanbrengen en afwerken teelaarde vanaf Waaldijk 36 tot witte kerkje (binnen- en buitendijks)
 • Profileren puinverharding
 • Aanbrengen onderlaag asfalt en asfaltwapening
 • Aanbrengen onder- en tussenlaag asfalt in 6 toeritten
 • Aanbrengen onderlaag asfalt in toerit Loenensedwarsstraat
 • Aanbrengen en afwerken teelaarde vanaf witte kerkje tot scherpe knik in dijk (buitendijks)
 • Aanbrengen en afwerken teelaarde vanaf Waaldijk 36 tot aan witte kerkje (binnen- en buitendijks)
 • Getrapt ontgraven en aanbrengen klei vanaf Waaldijk 16 tot scherpe knik in dijk (buitendijks)
 • Aanbrengen en afwerken teelaarde vanaf witte kerkje tot scherpe knik in dijk (buitendijks)

 

 

 • Afwerken binnen-berm en talud oostzijde Waaldijk 36
 • Aanbrengen klei en teelaarde in dijk vanaf witte kerkje tot lange bocht nabij bosrand (binnen-en buitendijks)
 • profileren puinverharding vanaf Waaldijk 36 tot aan reeds gedraaid asfalt bij het witte kerkje
 • Aanbrengen onder- en tussenlaag asfaltverharding vanaf Waaldijk 36 tot aan reeds gedraaid asfalt bij het witte kerkje
 • Verwijderen japanse duizendknoop t.h.v. Waaldijk 23
 • Verleggen kabels en leidingen t.h.v. Waaldijk 18
 • Aanbrengen klei en teelaarde in dijk vanaf witte kerkje tot lange bocht nabij bosrand (binnen-en buitendijks)
 • Aanbrengen, verdichten en egaliseren puinverharding vanaf Waaldijk 36 tot aan reeds gedraaid asfalt bij het witte kerkje
 • Aanbrengen straatwerk t.h.v. camping de Grote Altena
 • Aanbrengen grasbetontegels vanaf de afrit bij camping de Grote Altena t/m afrit Waaldijk 36
 • Verwijderen bouwhekken bij camping de Grote Altena
 • Ontgraven, aanbrengen klei en bovengrond in dijkverlegging t.h.v. Waaldijk 27 t/m 29
 • Frezen asfaltverharding van Waaldijk 28 t/m 36
 • Verleggen kabels en leidingen t.h.v. Waaldijk 18
 • Aanbrengen teelaarde in dijk vanaf witte kerkje tot lange bocht nabij bosrand
 • Afvangen en overzetten amfibieën 
 • Aanbrengen straatwerk t.h.v. camping de Grote Altena

 • Aanbrengen grasbetontegels vanaf de afrit bij camping de grote altena t/m afrit Waaldijk 36 

 • Aanbrengen deklaag asfaltverharding incl. markering vanaf Waaldijk 41 t/m afrit Waaldijk 36 

 • Aanbrengen klei en bovengrond (binnendijks) vanaf Waaldijk 36 t/m lange bocht in dijk nabij bos + start buitendijkse dijkversterking

 • Aanbrengen tussenlaag asfaltverharding en tijdelijke markering t.h.v. Dorpsstraat/ toegangspad richting voetveer te Slijk-Ewijk

 • Afvangen en overzetten amfibieën 

 • Aanbrengen keerwanden t.h.v. camping de Grote Altena 

 • Aanbrengen, verdichten en egaliseren puinverharding vanaf de afrit bij camping de grote altena t/m afrit Waaldijk 36 

 • Aanbrengen onder- en tussenlaag asfaltverharding vanaf de afrit bij camping de grote altena t/m afrit Waaldijk 36 

 • Zagen asfaltverharding en aanbrengen betonband / grasbetontegels vanaf de afrit bij camping de grote altena t/m afrit Waaldijk 36 

 • Aanbrengen klei en bovengrond (binnendijks) vanaf Waaldijk 36 tot aan scherpe knik in dijk 

 • Aanbrengen, verdichten en egaliseren puinverharding in dijk t.h.v. Dorpsstraat/ toegangspad richting voetveer te Slijk-Ewijk 

 • Aanbrengen onderlaag asfaltverharding en asfaltwapening in dijk t.h.v. Dorpsstraat/ toegangspad richting voetveer te Slijk-Ewijk 

 • Uitkassen verbreding rijbaan vanaf Loenensedwarsstraat tot aan scherpe knik in dijk 

 • Afvangen en overzetten amfibieën 

 • Aanbrengen keerwanden t.h.v. camping de Grote Altena en Waaldijk 37 

 • Aanbrengen doek/puinverharding in verbreding rijbaan van Waaldijk 40 tot aan Waaldijk 36 

 • Verleggen kabels t.h.v. Dorpsstraat Slijk-Ewijk 

 • Ontgraven bovengrond en klei (binnendijks) vanaf Dorpsstraat Slijk-Ewijk tot aan scherpe knik in dijk 

 • Aanbrengen dijklichaam (binnendijks) van Waaldijk 41 tot aan scherpe knik in dijk 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 13 

 • Aanbrengen laatste deel kunstof damwandplanken t.h.v. scherpe knik in dijk 

 • Herstellen amfibieschermen 

 • Uitkassen verbreding rijbaan van Waaldijk 40 tot aan Waaldijk 36

 • Aanbrengen doek/puinverharding in verbreding rijbaan van Waaldijk 40 tot aan Waaldijk 36 

 • Ontgraven bovengrond en klei (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 36 tot aan Dorpsstraat Slijk-Ewijk 

 • Aanbrengen dijklichaam van Waaldijk 41 tot aan Dorpsstraat Slijk-Ewijk 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Loenensedwarsstraat 2 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 13 

 • Aanbrengen kunststof damwandplanken westzijde Waaldijk 13 richting scherpe bocht in dijk 

 • Aanbrengen dijklichaam van Waaldijk 41 tot aan Waaldijk 36
 • Uitkassen verbreding rijbaan van Waaldijk 40 tot aan Waaldijk 36
 • Ontgraven bovengrond en klei (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 36 t/m Waaldijk 29
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 18 t/m 16
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Loenensedwarsstraat 2
 • Graven heisleuf t.h.v. Waaldijk 13
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 13
 • Aanbrengen dijklichaam van Waaldijk 41 tot aan Waaldijk 36
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 18
 • Aanbrengen stalen damwand tussen Waaldijk 16 en de Loenensedwarsstraat
 • Graven heisleuf t.h.v. Waaldijk 13
 • Grond- en straatwerk afrit Waaldijk 41
 • Ophogen putranden van vetputten t.h.v. brasserie de Altena
 • Aanbrengen grasbetontegels t.h.v. camping de Grote Altena
 • Grondwerk (buitendijks) t.h.v. Waaldijk 37
 • Aanbrengen gordingen aan stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 36
 • Aanbrengen dijklichaam van Waaldijk 41 tot aan Waaldijk 36
 • Aanbrengen dijklichaam tussen Galerie 1400 en Waaldijk 25
 • Aanbrengen stalen damwand tussen Waaldijk 17 en 18 (incl. monitoring leidingen Gasunie / Vitens) en vanaf Waaldijk 17 in westelijke richting
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken oostzijde Waaldijk 13 met werkrichting Loenensedwarsstraat
 • Aanvullen heisleuven op diverse locaties
 • Check voorzieningen tijdelijke bereikbaarheid i.v.m. kerstreces
 • Aanbrengen dijklichaam van Waaldijk 42,43 (gesloopte woningen) tot aan camping de Grote Altena
 • Aanleg glasvezel richting Waaldijk 39 door DELTA Fiber
 • Aanbrengen kolken, molgoot en ophogen putdeksels vetputten t.h.v. brasserie de Altena
 • Aanbrengen elementenverharding t.h.v. brasserie de Altena
 • Profileren puinverharding en aanbrengen asfalt in rijbaan (onder- en tussenlaag) vanaf Waaldijk 42, 43 (gesloopte woningen, eind cluster C) t/m afrit camping de Grote Altena
 • Omklappen kabels en leidingen t.h.v. Waaldijk 36
 • Aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 36
 • Aanbrengen gordingen aan stalen damwand t.h.v. Galerie 1400 / Waaldijk 23
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken in steunberm ten westen van Waaldijk 23
 • Aanbrengen stalen damwand en gording t.h.v. Waaldijk 18 t/m 20
 • Graven heisleuf t.h.v. Waaldijk 17
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken westzijde Waaldijk 13 richting scherpe bocht in dijk
 • Afronden inrichting loslocatie
 • Aanvoer stalen damwandplanken
 • Werkzaamheden aan kabels en leidingen op diverse locaties
 • Aanbrengen dijklichaam t.h.v. Waaldijk 41
 • Aanbrengen puinverharding in / betonband naast rijbaan van Waaldijk 41 t/m afrit camping de Grote Altena
 • Aanbrengen kolken, molgoot en roostergoot t.h.v. brasserie de Altena
 • Ophogen grondlichaam en omklappen kabel t.o. camping de Grote Altena (binnendijks)
 • Aanbrengen heisleuf en stalen damwandplanken t.o. camping de Grote Alten en t.h.v. Waaldijk 36
 • Aanbrengen gordingen aan stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 29 t/m 31
 • Aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Galerie 1400 / Waaldijk 25
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken in steunberm ten westen van Waaldijk 25
 • Aanbrengen gordingen aan stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 23
 • Graven heisleuf en aanbrengen kunststof damwandplanken in steunberm ten westen van Waaldijk 23
 • Graven heisleuf en aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 18 t/m 20
 • Graven heisleuf in berm westzijde Waaldijk 18
 • Aanvoer en verwerken klei
 • Afronden inrichting loslocatie
 • Aanvoer stalen damwandplanken
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken t.h.v. Waaldijk 41 werkrichting west -> oost
 • Aanbrengen gordingen aan damwand en aanbrengen dijklichaam t.h.v. Waaldijk 41
 • Werkzaamheden rondom de Altena (watermeterput, keermuur, frezen asfaltverharding)
 • Ophogen grondlichaam en omklappen kabel t.o. camping de Grote Altena (binnendijks)
 • Aanbrengen stalen damwandplanken en gordingen t.h.v. Waaldijk 36
 • Aanbrengen gordingen aan stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 27 t/m 31
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Grondwerk asverlegging t.h.v. kruising Dorpstraat-Waaldijk te Slijk-Ewijk (buitendijks)
 • Graven heisleuf en aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Galerie 1400 / Waaldijk 25
 • Aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 23 werkrichting oost -> west
 • Aanvoer en verwerken klei
 • Aanvoer stalen damwandplanken
 • Aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 38 t/m 41 werkrichting west -> oost
 • Werkzaamheden rondom de Altena (watermeterput, keermuur, leidingwerk)
 • Saneren japanse duizendknoop t.h.v. Waaldijk 23
 • Aanvoer damwandstelling en aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 23
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Verleggingen kabels en leidingen
 • Aanvoer damwandstellingen / damwandplanken
 • Aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 27 t/m 31 werkrichting west -> oost
 • Saneren oprit Waaldijk 29
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 13 t/m 41
 • Inrichten loslocatie
 • Saneren japanse duizendknoop t.o. witte kerkje te Slijk-Ewijk, Waaldijk 23
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Verleggingen kabels en leidingen
 • Aanvoer damwandstellingen / damwandplanken
 • Aanbrengen damwandplanken tussen Waaldijk 29 en 31
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 13 t/m 41
 • Inrichten loslocatie
 • Afzetten bouwterrein
 • Saneren japanse duizendknoop t.o. witte kerkje te Slijk-Ewijk, Waaldijk 23
 • Uitvoeren archeologische onderzoek nabij Waaldijk 23
 • Overzetten amfibieën thv Waaldijk 29 t/m 31
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Verleggingen kabels en leidingen (tussen Waaldijk 27 t/m 31 en Dorpsstraat Slijk-Ewijk)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 13 t/m 41
 • Inrichten loslocatie
 • Afzetten bouwterrein
 • Overzetten amfibieën thv Waaldijk 29 t/m 31
 • Inrichting ketenterrein / opslaglocatie nabij de Loenensedwarsstraat
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Verleggingen kabels en leidingen (tussen Waaldijk 27 t/m 31 en Dorpsstraat Slijk-Ewijk)
 • Verwijderen bomen / struweel
 • Snoeien bomen
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28

Bouwvakvakantie week 31 t/m 33

 • Inrichting ketenterrein / opslaglocatie nabij de Loenensedwarsstraat
 • Plaatsen vooraankondiging verkeersmaatregelen
 • Saneren japanse duizendknoop nabij het witte kerkje en Waaldijk 23
 • Verleggingen kabels en leidingen (tussen Waaldijk 27, 28, 29 en Dorpsstraat Slijk-Ewijk)
 • Aanbrengen amfibieschermen thv Waaldijk 29 t/m 31 (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Verwijderen bomen / struweel
 • Snoeien bomen
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Verleggingen kabels en leidingen (nabij de Loenensedwarsstraat)
 • Uitvoeren archeologische onderzoek - in kaart brengen redoute (nabij Waaldijk 13)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitvoeren bodemonderzoeken
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Onderzoek NGE (Niet Gesprongen Explosieven)
 • Graven sleuven t.b.v. onderzoek archeologie
 • Graven proefsleuven
 • Ophoging rondom bomen langs oprit Waaldijk 33

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.