Voorgaande bouwinformatie Cluster D

 • Aanpassen van een aantal drempels
 • Aanpassen van een aantal drempels
 • Opruimen depot aan de Loenensedwarsstraat
 • Opruimen depot aan de Loenensedwarsstraat
 • Opruimen depot aan de Loenensedwarsstraat
 • Opruimen depot aan de Loenensedwarsstraat
 • Opruimen depot aan de Loenensedwarsstraat
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Afvoer buitendijks gelegen gronddepot t.h.v. loslocatie (nabij het voetveer)
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Opruimen loslocatie nabij voetveer
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Opruimen loslocatie nabij voetveer
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Opruimen loslocatie nabij voetveer
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Opruimen loslocatie nabij voetveer
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28 (buitendijks)
 • Opruimen loslocatie nabij voetveer
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen rollaag op muurtje bij trap nabij Brasserie de Altena
 • Aanbrengen verkeersbebording
 • Aanbrengen onder- en tussenlaag asfalt toerit Waaldijk 33, 34
 • Aanbrengen grasbetontegels
 • Afwerken bermen
 • Aanbrengen markering
 • Aanbrengen antigraverij voorziening - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28
 • Opruimen bouwhekken
 • Aanbrengen gemetselde trappen Waaldijk 27+28
 • Aanbrengen rollaag op muurtje bij trap nabij Brasserie de Altena
 • Aanbrengen deklaag asfalt
 • Zagen asfaltverharding
 • Aanbrengen grasbetontegels
 • Afwerken bermen
 • Aanbrengen markering op deklaag bij witte kerkje
 • Aanbrengen antigraverij voorziening (gedeeltelijk) - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28
 • Dinsdag 18-07 Waaldijk open tot 12:00 i.v.m. 4Daagse van Nijmegen
 • Aanbrengen gemetselde trappen Waaldijk 27+28
 • Aanbrengen restant tussenlaag asfalt
 • Aanbrengen onder- en deklaag asfalt in toeritten
 • Aanbrengen deklaag asfalt t.h.v. witte kerkje
 • Aanbrengen betonband (Waalzijde) + belevingspunt
 • Ontgraven heisleuf t.b.v antigraverij voorziening (gedeeltelijk) tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28
 • Aanbrengen antigraverij voorziening (gedeeltelijk) - ter voorkoming graafschade in dijk door bevers - tussen Waaldijk 37 en Waaldijk 28
 • Aanbrengen en afwerken teelaarde vanaf Waaldijk 36 tot witte kerkje (binnen- en buitendijks)
 • Profileren puinverharding
 • Aanbrengen onderlaag asfalt en asfaltwapening
 • Aanbrengen onder- en tussenlaag asfalt in 6 toeritten
 • Aanbrengen onderlaag asfalt in toerit Loenensedwarsstraat
 • Aanbrengen en afwerken teelaarde vanaf witte kerkje tot scherpe knik in dijk (buitendijks)
 • Aanbrengen en afwerken teelaarde vanaf Waaldijk 36 tot aan witte kerkje (binnen- en buitendijks)
 • Getrapt ontgraven en aanbrengen klei vanaf Waaldijk 16 tot scherpe knik in dijk (buitendijks)
 • Aanbrengen en afwerken teelaarde vanaf witte kerkje tot scherpe knik in dijk (buitendijks)

 

 

 • Afwerken binnen-berm en talud oostzijde Waaldijk 36
 • Aanbrengen klei en teelaarde in dijk vanaf witte kerkje tot lange bocht nabij bosrand (binnen-en buitendijks)
 • profileren puinverharding vanaf Waaldijk 36 tot aan reeds gedraaid asfalt bij het witte kerkje
 • Aanbrengen onder- en tussenlaag asfaltverharding vanaf Waaldijk 36 tot aan reeds gedraaid asfalt bij het witte kerkje
 • Verwijderen japanse duizendknoop t.h.v. Waaldijk 23
 • Verleggen kabels en leidingen t.h.v. Waaldijk 18
 • Aanbrengen klei en teelaarde in dijk vanaf witte kerkje tot lange bocht nabij bosrand (binnen-en buitendijks)
 • Aanbrengen, verdichten en egaliseren puinverharding vanaf Waaldijk 36 tot aan reeds gedraaid asfalt bij het witte kerkje
 • Aanbrengen straatwerk t.h.v. camping de Grote Altena
 • Aanbrengen grasbetontegels vanaf de afrit bij camping de Grote Altena t/m afrit Waaldijk 36
 • Verwijderen bouwhekken bij camping de Grote Altena
 • Ontgraven, aanbrengen klei en bovengrond in dijkverlegging t.h.v. Waaldijk 27 t/m 29
 • Frezen asfaltverharding van Waaldijk 28 t/m 36
 • Verleggen kabels en leidingen t.h.v. Waaldijk 18
 • Aanbrengen teelaarde in dijk vanaf witte kerkje tot lange bocht nabij bosrand
 • Afvangen en overzetten amfibieën 
 • Aanbrengen straatwerk t.h.v. camping de Grote Altena

 • Aanbrengen grasbetontegels vanaf de afrit bij camping de grote altena t/m afrit Waaldijk 36 

 • Aanbrengen deklaag asfaltverharding incl. markering vanaf Waaldijk 41 t/m afrit Waaldijk 36 

 • Aanbrengen klei en bovengrond (binnendijks) vanaf Waaldijk 36 t/m lange bocht in dijk nabij bos + start buitendijkse dijkversterking

 • Aanbrengen tussenlaag asfaltverharding en tijdelijke markering t.h.v. Dorpsstraat/ toegangspad richting voetveer te Slijk-Ewijk

 • Afvangen en overzetten amfibieën 

 • Aanbrengen keerwanden t.h.v. camping de Grote Altena 

 • Aanbrengen, verdichten en egaliseren puinverharding vanaf de afrit bij camping de grote altena t/m afrit Waaldijk 36 

 • Aanbrengen onder- en tussenlaag asfaltverharding vanaf de afrit bij camping de grote altena t/m afrit Waaldijk 36 

 • Zagen asfaltverharding en aanbrengen betonband / grasbetontegels vanaf de afrit bij camping de grote altena t/m afrit Waaldijk 36 

 • Aanbrengen klei en bovengrond (binnendijks) vanaf Waaldijk 36 tot aan scherpe knik in dijk 

 • Aanbrengen, verdichten en egaliseren puinverharding in dijk t.h.v. Dorpsstraat/ toegangspad richting voetveer te Slijk-Ewijk 

 • Aanbrengen onderlaag asfaltverharding en asfaltwapening in dijk t.h.v. Dorpsstraat/ toegangspad richting voetveer te Slijk-Ewijk 

 • Uitkassen verbreding rijbaan vanaf Loenensedwarsstraat tot aan scherpe knik in dijk 

 • Afvangen en overzetten amfibieën 

 • Aanbrengen keerwanden t.h.v. camping de Grote Altena en Waaldijk 37 

 • Aanbrengen doek/puinverharding in verbreding rijbaan van Waaldijk 40 tot aan Waaldijk 36 

 • Verleggen kabels t.h.v. Dorpsstraat Slijk-Ewijk 

 • Ontgraven bovengrond en klei (binnendijks) vanaf Dorpsstraat Slijk-Ewijk tot aan scherpe knik in dijk 

 • Aanbrengen dijklichaam (binnendijks) van Waaldijk 41 tot aan scherpe knik in dijk 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 13 

 • Aanbrengen laatste deel kunstof damwandplanken t.h.v. scherpe knik in dijk 

 • Herstellen amfibieschermen 

 • Uitkassen verbreding rijbaan van Waaldijk 40 tot aan Waaldijk 36

 • Aanbrengen doek/puinverharding in verbreding rijbaan van Waaldijk 40 tot aan Waaldijk 36 

 • Ontgraven bovengrond en klei (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 36 tot aan Dorpsstraat Slijk-Ewijk 

 • Aanbrengen dijklichaam van Waaldijk 41 tot aan Dorpsstraat Slijk-Ewijk 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Loenensedwarsstraat 2 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 13 

 • Aanbrengen kunststof damwandplanken westzijde Waaldijk 13 richting scherpe bocht in dijk 

 • Aanbrengen dijklichaam van Waaldijk 41 tot aan Waaldijk 36
 • Uitkassen verbreding rijbaan van Waaldijk 40 tot aan Waaldijk 36
 • Ontgraven bovengrond en klei (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 36 t/m Waaldijk 29
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 18 t/m 16
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Loenensedwarsstraat 2
 • Graven heisleuf t.h.v. Waaldijk 13
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 13
 • Aanbrengen dijklichaam van Waaldijk 41 tot aan Waaldijk 36
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 18
 • Aanbrengen stalen damwand tussen Waaldijk 16 en de Loenensedwarsstraat
 • Graven heisleuf t.h.v. Waaldijk 13
 • Grond- en straatwerk afrit Waaldijk 41
 • Ophogen putranden van vetputten t.h.v. brasserie de Altena
 • Aanbrengen grasbetontegels t.h.v. camping de Grote Altena
 • Grondwerk (buitendijks) t.h.v. Waaldijk 37
 • Aanbrengen gordingen aan stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 36
 • Aanbrengen dijklichaam van Waaldijk 41 tot aan Waaldijk 36
 • Aanbrengen dijklichaam tussen Galerie 1400 en Waaldijk 25
 • Aanbrengen stalen damwand tussen Waaldijk 17 en 18 (incl. monitoring leidingen Gasunie / Vitens) en vanaf Waaldijk 17 in westelijke richting
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken oostzijde Waaldijk 13 met werkrichting Loenensedwarsstraat
 • Aanvullen heisleuven op diverse locaties
 • Check voorzieningen tijdelijke bereikbaarheid i.v.m. kerstreces
 • Aanbrengen dijklichaam van Waaldijk 42,43 (gesloopte woningen) tot aan camping de Grote Altena
 • Aanleg glasvezel richting Waaldijk 39 door DELTA Fiber
 • Aanbrengen kolken, molgoot en ophogen putdeksels vetputten t.h.v. brasserie de Altena
 • Aanbrengen elementenverharding t.h.v. brasserie de Altena
 • Profileren puinverharding en aanbrengen asfalt in rijbaan (onder- en tussenlaag) vanaf Waaldijk 42, 43 (gesloopte woningen, eind cluster C) t/m afrit camping de Grote Altena
 • Omklappen kabels en leidingen t.h.v. Waaldijk 36
 • Aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 36
 • Aanbrengen gordingen aan stalen damwand t.h.v. Galerie 1400 / Waaldijk 23
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken in steunberm ten westen van Waaldijk 23
 • Aanbrengen stalen damwand en gording t.h.v. Waaldijk 18 t/m 20
 • Graven heisleuf t.h.v. Waaldijk 17
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken westzijde Waaldijk 13 richting scherpe bocht in dijk
 • Afronden inrichting loslocatie
 • Aanvoer stalen damwandplanken
 • Werkzaamheden aan kabels en leidingen op diverse locaties
 • Aanbrengen dijklichaam t.h.v. Waaldijk 41
 • Aanbrengen puinverharding in / betonband naast rijbaan van Waaldijk 41 t/m afrit camping de Grote Altena
 • Aanbrengen kolken, molgoot en roostergoot t.h.v. brasserie de Altena
 • Ophogen grondlichaam en omklappen kabel t.o. camping de Grote Altena (binnendijks)
 • Aanbrengen heisleuf en stalen damwandplanken t.o. camping de Grote Alten en t.h.v. Waaldijk 36
 • Aanbrengen gordingen aan stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 29 t/m 31
 • Aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Galerie 1400 / Waaldijk 25
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken in steunberm ten westen van Waaldijk 25
 • Aanbrengen gordingen aan stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 23
 • Graven heisleuf en aanbrengen kunststof damwandplanken in steunberm ten westen van Waaldijk 23
 • Graven heisleuf en aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 18 t/m 20
 • Graven heisleuf in berm westzijde Waaldijk 18
 • Aanvoer en verwerken klei
 • Afronden inrichting loslocatie
 • Aanvoer stalen damwandplanken
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken t.h.v. Waaldijk 41 werkrichting west -> oost
 • Aanbrengen gordingen aan damwand en aanbrengen dijklichaam t.h.v. Waaldijk 41
 • Werkzaamheden rondom de Altena (watermeterput, keermuur, frezen asfaltverharding)
 • Ophogen grondlichaam en omklappen kabel t.o. camping de Grote Altena (binnendijks)
 • Aanbrengen stalen damwandplanken en gordingen t.h.v. Waaldijk 36
 • Aanbrengen gordingen aan stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 27 t/m 31
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Grondwerk asverlegging t.h.v. kruising Dorpstraat-Waaldijk te Slijk-Ewijk (buitendijks)
 • Graven heisleuf en aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Galerie 1400 / Waaldijk 25
 • Aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 23 werkrichting oost -> west
 • Aanvoer en verwerken klei
 • Aanvoer stalen damwandplanken
 • Aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 38 t/m 41 werkrichting west -> oost
 • Werkzaamheden rondom de Altena (watermeterput, keermuur, leidingwerk)
 • Saneren japanse duizendknoop t.h.v. Waaldijk 23
 • Aanvoer damwandstelling en aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 23
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Verleggingen kabels en leidingen
 • Aanvoer damwandstellingen / damwandplanken
 • Aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 27 t/m 31 werkrichting west -> oost
 • Saneren oprit Waaldijk 29
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 13 t/m 41
 • Inrichten loslocatie
 • Saneren japanse duizendknoop t.o. witte kerkje te Slijk-Ewijk, Waaldijk 23
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Verleggingen kabels en leidingen
 • Aanvoer damwandstellingen / damwandplanken
 • Aanbrengen damwandplanken tussen Waaldijk 29 en 31
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 13 t/m 41
 • Inrichten loslocatie
 • Afzetten bouwterrein
 • Saneren japanse duizendknoop t.o. witte kerkje te Slijk-Ewijk, Waaldijk 23
 • Uitvoeren archeologische onderzoek nabij Waaldijk 23
 • Overzetten amfibieën thv Waaldijk 29 t/m 31
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Verleggingen kabels en leidingen (tussen Waaldijk 27 t/m 31 en Dorpsstraat Slijk-Ewijk)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 13 t/m 41
 • Inrichten loslocatie
 • Afzetten bouwterrein
 • Overzetten amfibieën thv Waaldijk 29 t/m 31
 • Inrichting ketenterrein / opslaglocatie nabij de Loenensedwarsstraat
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Verleggingen kabels en leidingen (tussen Waaldijk 27 t/m 31 en Dorpsstraat Slijk-Ewijk)
 • Verwijderen bomen / struweel
 • Snoeien bomen
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28

Bouwvakvakantie week 31 t/m 33

 • Inrichting ketenterrein / opslaglocatie nabij de Loenensedwarsstraat
 • Plaatsen vooraankondiging verkeersmaatregelen
 • Saneren japanse duizendknoop nabij het witte kerkje en Waaldijk 23
 • Verleggingen kabels en leidingen (tussen Waaldijk 27, 28, 29 en Dorpsstraat Slijk-Ewijk)
 • Aanbrengen amfibieschermen thv Waaldijk 29 t/m 31 (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Verwijderen bomen / struweel
 • Snoeien bomen
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Verleggingen kabels en leidingen (nabij de Loenensedwarsstraat)
 • Uitvoeren archeologische onderzoek - in kaart brengen redoute (nabij Waaldijk 13)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitvoeren bodemonderzoeken
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Onderzoek NGE (Niet Gesprongen Explosieven)
 • Graven sleuven t.b.v. onderzoek archeologie
 • Graven proefsleuven
 • Ophoging rondom bomen langs oprit Waaldijk 33

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen