Voorafgaande bouwinformatie Cluster E

 • Aanpassen van een aantal drempels
 • Aanpassen van een aantal drempels
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen grasbetontegels
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen grasbetontegels
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen deklaag asfalt
 • Zagen asfaltverharding
 • Aanbrengen grasbetontegels
 • Aanbrengen markering
 • Aanbrengen betonband (Waalzijde)
 • Dinsdag 18-07 Waaldijk open tot 12:00 i.v.m. 4Daagse van Nijmegen
 • Aanbrengen restant tussenlaag asfalt
 • Aanbrengen onder-, tussen- en deklaag asfalt in toeritten
 • Aanbrengen restant onderlaag asfalt en asfaltwapening
 • Aanbrengen klei vanaf scherpe knik in dijk tot Waaldijk 10 (buitendijks)
 • Aanbrengen en afwerken teelaarde vanaf scherpe knik in dijk tot Waaldijk 10 (binnen- en buitendijks)
 • Aanbrengen klei vanaf scherpe knik in dijk tot Waaldijk 10 (binnen- en buitendijks)
 • Aanbrengen en afwerken teelaarde vanaf scherpe knik in dijk tot Waaldijk 10 (binnen- en buitendijks)
 • Getrapt ontgraven en aanbrengen klei vanaf scherpe knik in dijk tot Waaldijk 10 (buitendijks)
 • Aanbrengen en afwerken teelaarde vanaf scherpe knik in dijk tot Waaldijk 10 (buitendijks)
 • Restant frezen asfaltverharding
 • Aanbrengen klei en teelaarde in dijk (binnen- en buitendijks) vanaf scherpe knik in dijk tot aan Waaldijk 10
 • Aanbrengen antigraverij voorziening (ter voorkoming graafschade in dijk door bevers) t.h.v. lange bocht nabij bosrand
 • Aanbrengen onder- en tussenlaag asfaltverharding t.h.v. lange bocht nabij bosrand
 • Aanbrengen teelaarde in dijk
 • Uitkassen verbreding rijbaan en aanbrengen doek (wapening)/puinverharding en profileren vanaf scherpe knik in dijk tot aan Waaldijk 10
 • Aanbrengen antigraverij voorziening (ter voorkoming graafschade in dijk door bevers) t.h.v. lange bocht nabij bosrand
 • Frezen asfaltverharding ) t.h.v. lange bocht nabij bosrand
 • Aanbrengen teelaarde in dijk
 • Uitkassen verbreding rijbaan en aanbrengen doek/puinverharding vanaf scherpe knik in dijk tot aan Waaldijk 10
 • Ontgraven sleuf t.b.v. antigraverij voorziening
 • Aanbrengen antigraverij voorziening (ter voorkoming graafschade in dijk door bevers)
 • Uitkassen verbreding rijbaan en aanbrengen doek/puinverharding vanaf scherpe knik in dijk tot aan Waaldijk 10

 • Aanbrengen antigraverij voorziening (ter voorkoming graafschade in dijk door bevers) 

Uitkassen verbreding rijbaan vanaf scherpe knik in dijk tot aan Waaldijk 10

 • Ontgraven bovengrond en klei (binnendijks) vanaf scherpe knik in dijk tot aan bosrand 
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand tussen Waaldijk 11 en 10
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand tussen Waaldijk 11 en 10
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand tussen Waaldijk 10 en 13
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand
 • Aanvullen heisleuven op diverse locaties
 • Check voorzieningen tijdelijke bereikbaarheid i.v.m. kerstreces
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand
 • Aanbrengen stalen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 11
 • Aanbrengen heisleuf stalen damwandplanken nabij Waaldijk 11 (bosrand), aansluitend aanbrengen gording, werkrichting oost -> west
 • Graven heisleuf en aanbrengen stalen damwandplanken nabij Waaldijk 11 (bosrand)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 11
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 11
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 11
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Verwijderen bomen / struweel
 • Snoeien bomen

Bouwvakvakantie week 31 t/m 33

 • Plaatsen vooraankondiging verkeersmaatregelen
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Verwijderen bomen / struweel
 • Snoeien bomen
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitvoeren archeologische onderzoek - in kaart brengen redoute (nabij Waaldijk 13)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitvoeren bodemonderzoeken
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Graven proefsleuven

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen