Voorafgaande bouwinformatie Cluster F

 • Aanpassen/afwerken K+L trace Waaldijk 9 Andelst
 • Opruimen tijdelijke rijplatenbanen
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Inrichting onder A50
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen grasbetontegels
 • Inrichting onder A50
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen grasbetontegels
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Aanbrengen deklaag asfalt
 • Zagen asfaltverharding
 • Aanbrengen grasbetontegels
 • Aanbrengen markering
 • Aanbrengen betonband (Waalzijde)
 • Dinsdag 18-07 Waaldijk open tot 12:00 i.v.m. 4Daagse van Nijmegen
 • Profileren puinverharding
 • Aanbrengen profileerlaag en asfaltwapening
 • Aanbrengen onder- en tussenlaag asfalt t.p.v. rijbaan
 • Aanbrengen onder-, tussen- en deklaag asfalt in toeritten
 • Aanbrengen teelaarde (binnendijks)
 • Aanbrengen klei en teelaarde (buitendijks)
 • Aanbrengen puinverharding incl. wapening
 • Profileren puinverharding
 • Aanbrengen klei en teelaarde (binnendijks)
 • Getrapt ontgraven, aanbrengen klei en teelaarde (buitendijks)
 • Uitkassen verbreding rijbaan en aanbrengen doek (wapening)/puinverharding vanaf Waaldijk 10 tot aan de A50
 • Aanbrengen klei (binnendijks)
 • Aanbrengen oeverbekleding (blokken), buitendijks
 • Uitkassen verbreding rijbaan en aanbrengen doek (wapening)/puinverharding vanaf Waaldijk 10 tot aan de A50
 • Ontgraven, aanbrengen klei en bovengrond (binnen- en buitendijks)
 • Aanbrengen oeverbekleding (blokken), buitendijks
 • Uitkassen verbreding rijbaan en aanbrengen doek (wapening)/puinverharding vanaf Waaldijk 10 tot aan de A50
 • Ontgraven, aanbrengen klei en bovengrond (binnendijks)
 • Aanbrengen oeverbekleding (blokken), buitendijks
 • Verwijderen buitendijkse bekleding
 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand

 • Aanbrengen ca. 350 m stalen damwand ten westen van Waaldijk 10 tot aan Dijkstraat (Herveld) 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand 

 • Verleggen kabels en leidingen t.h.v. Waaldijk 9 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 10 

 • Ontgraven bovengrond (binnendijks) tussen Waaldijk 10 en de Dijkstraat (Herveld) 

 • Aanbrengen ca. 350 m stalen damwand ten westen van Waaldijk 10 tot aan Dijkstraat (Herveld)

 • Verleggen kabels en leidingen t.h.v. Waaldijk 9 

 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 10 

 • Aanbrengen kunststof damwandplanken westzijde Waaldijk 10 met werkrichting het westen 

 • Graven laatste ca. 350m heisleuf ten westen van Waaldijk 10 tot aan Dijkstraat (Herveld) 

 • Aanbrengen ca. 350 m stalen damwand ten westen van Waaldijk 10 tot aan Dijkstraat (Herveld) 

 • Proefsleuven Archeologie t.h.v. Waaldijk 9 

 • Graven heisleuf (gedeeltelijk) westzijde Waaldijk 10
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken westzijde Waaldijk 10 met werkrichting het westen
 • Waaldijk 9: verwijderen raster/poort/begroeiingen, Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven) en het verwijderen hiervan
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken westzijde Waaldijk 10 met werkrichting het westen
 • Waaldijk 9: uitzetten werkgrenzen, verwijderen raster/poort/begroeiingen, Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven)
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken westzijde Waaldijk 10 met werkrichting het westen
 • Check voorzieningen tijdelijke bereikbaarheid i.v.m. kerstreces
 • Graven heisleuf ten westen van Waaldijk 10
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken westzijde Waaldijk 10
 • Geen werkzaamheden
 • Graven heisleuf en aanbrengen stalen damwandplanken nabij Waaldijk 10
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 9, 10
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 9, 10
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 9, 10
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Verwijderen bomen / struweel
 • Snoeien bomen

Bouwvakvakantie week 31 t/m 33

 • Plaatsen vooraankondiging verkeersmaatregelen
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Verwijderen bomen / struweel
 • Snoeien bomen
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitvoeren bodemonderzoeken
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Onderzoek NGE (Niet Gesprongen Explosieven)
 • Graven sleuven t.b.v. onderzoek archeologie
 • Graven proefsleuven

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen