Voorafgaande bouwinformatie Cluster G

 • Afvangen en overzetten amfibieën
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen kunststof damwand ten westen van de Klipstraat met werkrichting Waaldijk 3
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 3
 • Aanbrengen klei en teelaarde (binnen- en buitendijks)
 • Aanbrengen en profileren puinverharding
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Afvangen en overzetten amfibieën
 • Afgraven oude dijk en opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen kunststof damwand ten westen van Waaldijk 6 met werkrichting de Klipstraat
 • Start ontgraven heisleuf t.b.v. stalen damwand t.h.v. Waaldijk 3
 • Aanbrengen klei en teelaarde (binnen- en buitendijks)
 • Aanbrengen Waaltribune
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Afvangen en overzetten amfibieën
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen kunststof damwand ten westen van Waaldijk 6 met werkrichting de Klipstraat
 • Aanbrengen klei en teelaarde (binnen- en buitendijks)
 • Aanbrengen Waaltribune
 • Ingraven emmers en start afvangen en overzetten amfibieën
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen kunststof damwand (aansluiten op stalen damwand) ten westen van Waaldijk 6 met werkrichting de Klipstraat
 • Aanbrengen klei en teelaarde (binnen- en buitendijks)
 • Aanbrengen Waaltribune
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen oeverbekleding (betonblokken) in buitentalud
 • Graven heisleuf oost- en westzijde van de Klipstraat t.b.v. kunststof damwand
 • Aanbrengen kunststof damwand (aansluiten op stalen damwand) ten westen van Waaldijk 6 met werkrichting de Klipstraat
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen oeverbekleding (betonblokken) in buitentalud
 • Graven heisleuf oost- en westzijde van de Klipstraat t.b.v. kunststof damwand
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Start aanbrengen teenschot in buitentalud t.b.v. oeverbekleding (betonblokken)
 • Verwijderen bestaande dijk en opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Verwijderen bestaande dijk en opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Verwijderen bestaande dijk, NGE- en archeologisch onderzoek en opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Verwijderen asfalt-, puinverharding en grasbetontegels t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Proefsleuven NGE’/ verdachte laag bekijken t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Voorzieningen koepad en ophogen berm t.h.v. Waaldijk 1
 • Afvangen en overzetten amfibieën
 • Voorzieningen koepad t.h.v. Waaldijk 1 

 • Afvangen en overzetten amfibieën 

 • Aanbrengen, uitharden en afspannen verankering t.h.v. Waaldijk 7 

 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 7 en 6 (werkrichting oost -> west) 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 6 

 • Voorzieningen koepad t.h.v. Waaldijk 1 

 • Afvangen en overzetten amfibieën 

 • Aanbrengen gording+verankering aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 7 

 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 7 en 6 (werkrichting oost -> west) 

 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 6 (werkrichting west -> oost) 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 6 

 • Opnemen hekwerk, poort en koepad t.h.v. Waaldijk 1 

 • Ontgraven bovengrond (binnendijks) tussen Waaldijk 3 en 1 

 • Herstellen amfibieschermen 

 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 7 (werkrichting oost -> west) 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 7 

 • Afronden heisleuf en start aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 7 en Waaldijk 6 

 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 6 (werkrichting west -> oost) 

 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 1 en 3 (werkrichting west -> oost) 

 • Graven heisleuf en aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 7
 • Graven heisleuf en start aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 6
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Klipstraat en Waaldijk 3
 • Aanbrengen heisleuf en kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 3 en 1
 • Aanbrengen dijklichaam t.h.v. Waalbandijk 131
 • Graven heisleuf t.h.v. Waaldijk 7
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 3 en Klipstraat
 • Aanbrengen dijklichaam  t.h.v. Waaldijk 1 / Waalbandijk 131
 • Grondwerk asverlegging t.h.v. Waaldijk 3
 • Aanbrengen dijklichaam  t.h.v. Waaldijk 1 / Waalbandijk 131
 • Check voorzieningen tijdelijke bereikbaarheid i.v.m. kerstreces
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 3 en Klipstraat
 • Grondwerk asverlegging t.h.v. Waaldijk 3
 • Aanbrengen dijklichaam  t.h.v. Waaldijk 1 / Waalbandijk 131
 • Afronden inrichting loslocatie
 • Grondwerk asverlegging t.h.v. Waaldijk 3
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 3 en Klipstraat
 • Werkzaamheden aan kabels en leidingen op diverse locaties
 • Aanbrengen gordingen aan damwand, aansluitend grondwerk t.h.v. Waaldijk 1
 • Aanbrengen gordingen aan damwand t.h.v. Waalbandijk 131
 • Afronden inrichting loslocatie
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 6, 7
 • Aanbrengen kunststof / stalen damwandplanken nabij Waaldijk 3
 • Aanvoer en aanbrengen klein in dijklichaam (binnendijks) oostzijde Waaldijk 3
 • Aanbrengen gordingen aan damwand t.h.v. Waaldijk 1
 • Aanbrengen damwandplanken t.h.v. Waalbandijk 131, werkrichting oost -> west
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken ten westen van de Klipstraat, werkrichting oost -> west
 • Verleggen kabels en leidingen t.h.v. Waaldijk 6
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 6, 7
 • Inrichten loslocatie
 • Aanbrengen grondlichaam t.b.v. tijdelijke ontsluiting Waalbandijk 132 / opstelplaats damwandstelling
 • Aanvoer damwandstelling / damwandplanken via Waalstraat
 • Aanbrengen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 1
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waalbandijk 131, 132 en Waaldijk 1, 3
 • Inrichten loslocatie
 • Afzetten bouwterrein
 • Aanbrengen grondlichaam t.b.v. tijdelijke ontsluiting Waalbandijk 132 / opstelplaats damwandstelling
 • Uitvoeren archeologisch- en grondonderzoek nabij Waaldijk 3
 • Verleggingen kabels en leidingen nabij Waalbandijk 131, 132 en Waaldijk 1 Andelst
 • Overzetten amfibieën westzijde A50 nabij de Klipstraat
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Overzetten amfibieën westzijde A50
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)

Bouwvakvakantie week 31 t/m 33

 • Plaatsen vooraankondiging verkeersmaatregelen
 • Aanbrengen amfibieschermen
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks). Week 33: onderzoek NGE’s tussen Waaldijk 6 en 7
 • Verleggingen kabels en leidingen (tussen Waaldijk 6 en 7)
 • Verwijderen bomen / struweel
 • Snoeien bomen
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Aanbrengen amfibieschermen (ten westen van de A50)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitvoeren bodemonderzoeken
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Graven proefsleuven

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.