Voorafgaande bouwinformatie Cluster G

 • Opruimen tijdelijke rijplatenbanen
 • Aanbrengen markering op de asfaltverharding vanaf de A50 tot net iets voorbij de Klipstraat
 • Aanbrengen bebording
 • Aanbrengen markering op de asfaltverharding vanaf de A50 tot net iets voorbij de Klipstraat
 • Aanbrengen grasbetontegels vanaf de A50 tot net iets voorbij de Klipstraat
 • Afwerken bermen
 • Aanbrengen bebording
 • Aanbrengen deklaag van de asfaltverharding westzijde A50
 • Aanbrengen betonband (Waalzijde) westzijde A50
 • Afvangen en overzetten amfibieën
 • Aanbrengen onder- en tussenlaag van de asfaltverharding vanaf A50 t/m Waaldijk 3
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Afvangen en overzetten amfibieën
 • Aanbrengen kunststof damwand ten westen van de Klipstraat met werkrichting Waaldijk 3
 • Aanbrengen klei en teelaarde (binnen- en buitendijks)
 • Frezen asfaltverharding vanaf A50 tot Waaldijk 3
 • Aanbrengen en profileren puinverharding vanaf A50 tot Waaldijk 3
 • Aanbrengen onder- en tussenlaag van de asfaltverharding vanaf Waaldijk 3 tot einde cluster G
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Afvangen en overzetten amfibieën
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen kunststof damwand ten westen van de Klipstraat met werkrichting Waaldijk 3
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 3
 • Aanbrengen klei en teelaarde (binnen- en buitendijks)
 • Aanbrengen en profileren puinverharding
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Afvangen en overzetten amfibieën
 • Afgraven oude dijk en opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen kunststof damwand ten westen van Waaldijk 6 met werkrichting de Klipstraat
 • Start ontgraven heisleuf t.b.v. stalen damwand t.h.v. Waaldijk 3
 • Aanbrengen klei en teelaarde (binnen- en buitendijks)
 • Aanbrengen Waaltribune
 • Afwerken en inzaaien dijk en steunbermen
 • Afvangen en overzetten amfibieën
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen kunststof damwand ten westen van Waaldijk 6 met werkrichting de Klipstraat
 • Aanbrengen klei en teelaarde (binnen- en buitendijks)
 • Aanbrengen Waaltribune
 • Ingraven emmers en start afvangen en overzetten amfibieën
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen kunststof damwand (aansluiten op stalen damwand) ten westen van Waaldijk 6 met werkrichting de Klipstraat
 • Aanbrengen klei en teelaarde (binnen- en buitendijks)
 • Aanbrengen Waaltribune
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen oeverbekleding (betonblokken) in buitentalud
 • Graven heisleuf oost- en westzijde van de Klipstraat t.b.v. kunststof damwand
 • Aanbrengen kunststof damwand (aansluiten op stalen damwand) ten westen van Waaldijk 6 met werkrichting de Klipstraat
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Aanbrengen oeverbekleding (betonblokken) in buitentalud
 • Graven heisleuf oost- en westzijde van de Klipstraat t.b.v. kunststof damwand
 • Opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Start aanbrengen teenschot in buitentalud t.b.v. oeverbekleding (betonblokken)
 • Verwijderen bestaande dijk en opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Verwijderen bestaande dijk en opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Verwijderen bestaande dijk, NGE- en archeologisch onderzoek en opbouw nieuwe dijk t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Verwijderen asfalt-, puinverharding en grasbetontegels t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Proefsleuven NGE’/ verdachte laag bekijken t.h.v. asverlegging (Waaldijk 3)
 • Voorzieningen koepad en ophogen berm t.h.v. Waaldijk 1
 • Afvangen en overzetten amfibieën
 • Voorzieningen koepad t.h.v. Waaldijk 1 

 • Afvangen en overzetten amfibieën 

 • Aanbrengen, uitharden en afspannen verankering t.h.v. Waaldijk 7 

 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 7 en 6 (werkrichting oost -> west) 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 6 

 • Voorzieningen koepad t.h.v. Waaldijk 1 

 • Afvangen en overzetten amfibieën 

 • Aanbrengen gording+verankering aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 7 

 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 7 en 6 (werkrichting oost -> west) 

 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 6 (werkrichting west -> oost) 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 6 

 • Opnemen hekwerk, poort en koepad t.h.v. Waaldijk 1 

 • Ontgraven bovengrond (binnendijks) tussen Waaldijk 3 en 1 

 • Herstellen amfibieschermen 

 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 7 (werkrichting oost -> west) 

 • Aanbrengen gordingen aan reeds geplaatste stalen damwand t.h.v. Waaldijk 7 

 • Afronden heisleuf en start aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 7 en Waaldijk 6 

 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 6 (werkrichting west -> oost) 

 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 1 en 3 (werkrichting west -> oost) 

 • Graven heisleuf en aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 7
 • Graven heisleuf en start aanbrengen stalen damwand t.h.v. Waaldijk 6
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Klipstraat en Waaldijk 3
 • Aanbrengen heisleuf en kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 3 en 1
 • Aanbrengen dijklichaam t.h.v. Waalbandijk 131
 • Graven heisleuf t.h.v. Waaldijk 7
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 3 en Klipstraat
 • Aanbrengen dijklichaam  t.h.v. Waaldijk 1 / Waalbandijk 131
 • Grondwerk asverlegging t.h.v. Waaldijk 3
 • Aanbrengen dijklichaam  t.h.v. Waaldijk 1 / Waalbandijk 131
 • Check voorzieningen tijdelijke bereikbaarheid i.v.m. kerstreces
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 3 en Klipstraat
 • Grondwerk asverlegging t.h.v. Waaldijk 3
 • Aanbrengen dijklichaam  t.h.v. Waaldijk 1 / Waalbandijk 131
 • Afronden inrichting loslocatie
 • Grondwerk asverlegging t.h.v. Waaldijk 3
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken tussen Waaldijk 3 en Klipstraat
 • Werkzaamheden aan kabels en leidingen op diverse locaties
 • Aanbrengen gordingen aan damwand, aansluitend grondwerk t.h.v. Waaldijk 1
 • Aanbrengen gordingen aan damwand t.h.v. Waalbandijk 131
 • Afronden inrichting loslocatie
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 6, 7
 • Aanbrengen kunststof / stalen damwandplanken nabij Waaldijk 3
 • Aanvoer en aanbrengen klein in dijklichaam (binnendijks) oostzijde Waaldijk 3
 • Aanbrengen gordingen aan damwand t.h.v. Waaldijk 1
 • Aanbrengen damwandplanken t.h.v. Waalbandijk 131, werkrichting oost -> west
 • Aanbrengen kunststof damwandplanken ten westen van de Klipstraat, werkrichting oost -> west
 • Verleggen kabels en leidingen t.h.v. Waaldijk 6
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waaldijk 6, 7
 • Inrichten loslocatie
 • Aanbrengen grondlichaam t.b.v. tijdelijke ontsluiting Waalbandijk 132 / opstelplaats damwandstelling
 • Aanvoer damwandstelling / damwandplanken via Waalstraat
 • Aanbrengen damwandplanken t.h.v. Waaldijk 1
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid t.b.v. Waalbandijk 131, 132 en Waaldijk 1, 3
 • Inrichten loslocatie
 • Afzetten bouwterrein
 • Aanbrengen grondlichaam t.b.v. tijdelijke ontsluiting Waalbandijk 132 / opstelplaats damwandstelling
 • Uitvoeren archeologisch- en grondonderzoek nabij Waaldijk 3
 • Verleggingen kabels en leidingen nabij Waalbandijk 131, 132 en Waaldijk 1 Andelst
 • Overzetten amfibieën westzijde A50 nabij de Klipstraat
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)
 • Overzetten amfibieën westzijde A50
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks)

Bouwvakvakantie week 31 t/m 33

 • Plaatsen vooraankondiging verkeersmaatregelen
 • Aanbrengen amfibieschermen
 • Onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven - binnendijks). Week 33: onderzoek NGE’s tussen Waaldijk 6 en 7
 • Verleggingen kabels en leidingen (tussen Waaldijk 6 en 7)
 • Verwijderen bomen / struweel
 • Snoeien bomen
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Aanbrengen amfibieschermen (ten westen van de A50)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Verwijderen bestaande afrastering (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitvoeren bodemonderzoeken
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke afrastering t.p.v. werkgrenzen (binnendijks)
 • Uitzetten tijdelijke werkgrenzen t.b.v. NGE-onderzoek (binnendijks)
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (binnendijks)
 • Graven proefsleuven

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen