Ontwerpbesluiten

De volgende ontwerpbesluiten met bijlagen lagen vanaf 2 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage. 

 

Let op: De termijn is gesloten. U kunt geen zienswijzen meer indienen.

 

Stukken online inzien