Ter inzage

Van 2 oktober tot en met 13 november 2020 ligt het ontwerp projectplan Waterwet samen met de Milieueffectrapportage, de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerp vergunningen en ontheffingen ter inzage.
Let op: De termijn is gesloten. U kunt geen zienswijzen meer indienen.

 

 

Stukken inzien op locatie

Of ga naar een van deze locaties waar de geprinte documenten in te zien zijn: 

Instantie

Locatie

Aanmelden bij

Provincie Gelderland

Huis der Provincie
Markt 11, Arnhem

Balie Huis der Provincie

Gemeente Overbetuwe

Gemeentehuis
Dorpsstraat 67, Elst

Balie gemeentehuis

Gemeente Nijmegen

De Stadswinkel,
Mariënburg 30, Nijmegen

Wooninformatiecentrum Waalsprong (gebouw Thermion)
Thermionpark 7, Nijmegen.

Balie Stadswinkel
 

Balie Wooninformatiecentrum Waalsprong

Gemeente Neder-Betuwe

Gemeentehuis Neder-Betuwe (omgevingsloket)
Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden

Balie gemeentehuis

Gemeente Lingewaard

Gemeentehuis
Kinkelenburglaan 6, Bemmel

Afspraak maken via telefoonnummer: 026 3260111

Waterschap Rivierenland

Projectkantoor De Betuwse Waard
Koppelingsweg 10, Andelst

Hoofdkantoor Waterschap Rivierenland
Blomboogerd 1 , Tiel

Klik hier om een afspraak te maken
 

Balie Hoofdkantoor Waterschap

 

Hulp of uitleg nodig? 

Na het lezen van de stukken heeft u mogelijk vragen. Bekijk:

Ook is het mogelijk om een specifieke vraag te stellen of hulp te krijgen bij het indienen van een zienswijze. We zijn daarvoor beschikbaar op 13, 20 en 27 oktober 2020 tussen 19u en 21u. Vanwege de aangescherpte maatregelen kan dat helaas niet fysiek in Restaurant Zijdewinde, Dorpshuis De Schakel en op ons projectkantoor, zoals we eerder gecommuniceerd hadden.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een email naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl te sturen met de datum en een tijdstip tussen 19u en 21u van uw voorkeur. We werken met tijd-slots van 30 minuten.

Zienswijze indienen

Heeft u het plan gelezen, en bent u het niet eens met een onderdeel van het projectplan, de bestemmingsplannen of de ontwerp besluiten? Dan kunt u dit kenbaar maken door een zienswijze in te dienen tijdens de terinzagelegging. Vermeld  daarbij het zaaknummer 2020-011687.

Dit kan per e-mail  (post@gelderland.nl) of post (Provincie Gelderland, afdeling Water, postbus 9090, 6800 GX Arnhem). Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Maak hiervoor een afspraak via het Provincieloket (026 359 99 99).

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen